Veel websites maken gebruik van cookies om uw webervaring speciaal op u te kunnen afstemmen en om websitebeheerders informatie te verschaffen zodat ze hun websites kunnen verbeteren. Lees onze Cookieverklaring om meer te weten te komen over wat een cookie is, hoe cookies gebruikt worden en hoe u ze kunt verwijderen.

U moet het vakje aanvinken om aan te geven dat u cookies van deze website accepteert.maatschappelijke betrokkenheid

maatschappelijke betrokkenheid

ExxonMobil vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Onze belangrijkste bijdrage aan de maatschappij is het ontplooien van economische activiteit. Daarnaast tonen we onze verantwoordelijkheid tegenover de samenleving door financiële steun te geven aan initiatieven die ten goede komen aan de gemeenschap.

ExxonMobil hanteert vaste doelstellingen en regels om aanvragen voor sponsoring en donaties te beoordelen.

ExxonMobil geeft financiële steun aan diverse projecten die raakvlakken hebben met de eigen bedrijfsactiviteiten en -doelstellingen.

Malaria is een ziekte die te voorkomen, te behandelen en te genezen is. Toch zijn er jaarlijks wereldwijd minstens 300 miljoen acute gevallen van malaria, ten gevolge waarvan meer dan een miljoen mensen komt te overlijden.